Telefonlista Hus Fröet Åsarpsskolan

Hus Fröet


Klöver F-2
88 59 75
Ann-Marie Ahl

Timotej F-2
88 59 76
Sara Lindroth
                    

___________________________________________________________________________  

Hus Plantan

                              
Förskolan Humlan och morgonfritids    
88 59 77  
Sofie Wendel
Malin Johansson                                                  

Klassrum Åk 5
88 59 79
Malene Hagneryd 

Klassrum År 6
88 59 80 
Ann-Chatrine Brorsson

Träslöjd
88 59 78           
Anders Moensjö

Specialpedagog
88 59 81     

Skolbespisning
88 59 82   
Stefan Johansson

Skolsköterska
88 59 04
Vivianne Paulsson    

__________________________________________________________________________  

Hus Blomman

                                
Klassrum År 4     
88 59 72                   
                                
Klassrum 2:a vån     
88 59 74           

Textilslöjd              
88 59 73            
Therése Andersson

___________________________________________________________________________

Hus Frukten

                                
Fritids 
88 59 71            

Rektorsexpedition
88 59 00  

Personalrum              
88 59 70