Framtiden är NU!
- kultur för och med unga

Unga lämnar sina idéer

Framtiden är NU! som var den 27 november arrangerades för att forma ungas möjligheter att påverka, delta och ta plats i kulturen i Falköping!

Vi kommer att sammanställa alla idéer och förslag som kom fram under dagen! Genom surfplatta, post-its, pratblad och annat fanns möjligheter att lämna ifrån sig viktiga tankar. Materialet ska sen användas av Kultur Falköping och spridas till föreningar, organisationer och verksamheter för att fler ska ta tillvara på ungas idéer kring kultur och delaktighet!

Här publiceras materialet så snart som möjligt! TACK för din medverkan!

Foto: Robert Eldrim

Vad hände under dagen?

De som var med provade på kultur och möttes över gränser även genom samtal och diskussioner. Tillsammans skapade vi fler möjligheter för unga att syssla med sånt som får en att må bra!

Navid Modiri berättade om hur allt runt omkring oss är påhittat. Navid älskar att få igång vår fantasi, tänka förändring och använda vår kreativitet för att skapa en bättre värld.

Vilka var inbjudna?

Tio elever från varje grundskola i åk 7–9 och trettio elever från Ållebergsgymnasiet tillsammans med unga kommunutvecklare. Politiker i olika nämnder bjöds in att medverka liksom ett antal personer som på olika sätt sysslar med kultur i kommunens verksamheter eller i föreningar/organisationer.

Läs mer i inbjudan härPDF