Plantis och megalitprojektet

Hur ska morgondagens Plantis se ut och hur skapar vi ett centrum för megalitkulturen i parken? frågade vi falköpingsborna. Målet är att Plantis ska bli en levande och attraktiv mötesplats för människor i alla åldrar. Synpunkter strömmade in, och nu går vi in i nästa fas, där idéer och tankar ska omvandlas till ett första omtag i parken.

Våren och sommaren 2014 öppnade vi upp för dialog om Plantis och megalitkulturen. Via webben kom det in över hundra synpunkter på hur människor vill se Plantis utvecklas. Mycket synpunkter kom också in vid en personlig dialog på Medborgarhuset. Detta användes som underlag i vidare arbete med projektet.

Plantis nya utformning

Arkitektfirman Sweco fick sammanställa alla förslag som kom in från falköpingsborna. Det har resulterat i ett antal skisser som visar hur Plantis skulle kunna utformas för att bli en ny modern mötesplats för alla åldrar. Även dessa skisser fick falköpingsborna ge respons på. 6 juni 2014 och under juni månad på bibioteket visades de upp och fick tummen upp.

Treårsplan för parken

2015 har 8 miljoner kronor avsatts för att påbörja nytaget med Plantis. Swecos idéskisser används som utgångspunkt. I första skedet är tanken att skapa en ny Plantisbyggnad. En marknadsundersökning pågår för att utreda vilken typ av byggnad som finns behov av.

Swecos skiss på en ny cafépaviljong

2016 ligger 4 miljoner kronor i budget, för vidareutveckling av parken. 2017 kommer ytterligare 8 miljoner kronor att investeras.

Megalitkulturen

Tanken finns att skapa ett centrum för megalitkulturen i Plantis, för att Falköpings världsunika natur- och kulturarv ska lyftas fram som ett attraktivt besöksmål i Skaraborg och Västra Götalandsregionen. Utredningsarbete pågår kring hur detta skulle kunna utformas. Det är klart att externa medel krävs i den här processen.

Konsultfirman Ki stone anlitades för att ta fram ett förslag på ett framtida megalitcenter. Ki stone har designat ett koncept för upplevelser kopplad till vår unika historia, med storytelling som metod. Personer och händelser lyfts fram för att beröra och skapa intresse och spänning på djupet.

Ki stone's presentationPDF

Ki stone's rapport: Falköpings megalitcenter, en story på liv och dödPDF

Cirka 80 procent av alla megalitgravar i Sverige ligger i Falköpings kommun. De är över 5 000 år gamla och påminner oss om att människor levt och verkat i vårt område under väldigt lång tid.

Vad är en megalit?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster