Studieförbund

Falköpings kommun samarbetar med flera studieförbund bl.a. med Musikhuset på Bangatan, författarbesök m.m.

ABFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bilda
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ibn Rushdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Medborgarskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
NBVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sensuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SISU Idrottsutbildarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Studiefrämjandetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Studieförbundet Vuxenskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den organiserade folkbildningen består idag av tio studieförbund med verksamhet i Sveriges alla kommuner och 151 folkhögskolor med deltagare från hela landet. Deltagarnas mångfald och olikheter kommer till uttryck i självständiga studieförbunds och folkhögskolors skiftande profiler, ideologiska inriktning och stora mångsidighet av verksamhetsformer. Men den idégrund som svensk folkbildning vilar på är gemensam, Den ger folkbildningen sin särart i det utbildningssamhälle som den samtidigt är en del av.

Folkbildningens position i utbildnings-, kultur- och civilsamhället gör den till en viktig del av samhällets demokratiska struktur. En stor del av folkbildningsarbetet sker i nära samarbete med folkrörelser och andra organisationer som är medlemmar i studieförbundet och/eller huvudmän för folkhögskolor.

Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, landsting och kommuner. Det statliga stödet utgör drygt 70 procent av bidraget till studieförbunden och folkhögskolorna och fördelas av Folkbildningsrådet.

Mer information finns på www.folkbildningsradet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster