Kulturstrategi

Nu är förslaget på ny kulturstrategi för Falköpings kommun klart. Passa på att tycka till!

Falköpings kommuns kulturstrategi kommer att fungera som den röda tråden för kommunens kultursatsningar under åren 2018-2030. Tanken är att strategin ska kunna användas av kommunens alla nämnder, föreningar och kulturaktörer.

Det praktiska arbetet med att förverkliga kulturstrategin kommer att ske genom att handlingsplaner tas fram där kommunen samarbetar med olika parter - föreningar, kreativa näringar, studieförbund med flera.

Vad tycker du om kulturstrategin? Skriv ner dina tankar om strategin i formuläret här nedan.

Förslag: Falköpings kommuns kulturstrategi 2018-2030PDF

Det är inte möjligt att lämna synpunkter längre. Sista dagen var den 1/9