Studieförbunden utbildar och stöttar

Genom studieförbunden kan du lära dig nytt eller få hjälp och stöd vid kulturarrangemang.

Studieförbunden utgör tillsammans Sveriges största mötesplats för kultur och bildning. Här kan du utveckla dina intressen genom studiecirklar eller få hjälp vid planering, marknadsföring och genomförande av kulturarrangemang. Har du en idé? Vill du lära dig något nytt? Ta kontakt med studieförbunden!

Kontaktpersoner till studieförbunden i Falköpings kommun.PDF