Återrapportering Kulturidé

Om ja, beskriv hur. Om nej, beskriv varför.