Ansökan Kulturidé

Beskriv kortfattat hur idén uppstått och vilket behov som behöver tillgodoses


Beskriv kortfattat vilka effekter och mål som ni vill uppnå med insatsen

Vilka är tänkta deltagare/mottagare av insatsen?