Utvecklingsområden

Vi arbetar hela tiden med att utveckla Ungdomens Hus på ett medvetet sätt

Det innebär att vi:

- Är medlemmar i KEKS -nätverk och jobbar med delaktighet och inflytande för våra ungdomar

- Våra fyra målområden är

   Öka delaktigheten och inflytandet bland unga i verksamheten

   Synliggöra den öppna ungdomsverksamheten och göra den attraktiv
   och jämställd

   Öppna ungdomsverksamheten ska bidra med att utbilda unga ledare

   Verksamheten ska använda sig av KEKS-nätverket som ett led i att
   utveckla rollen som fritidsledare och vår verksamhet i synnerhet