Odenrinken

Allmänhetens åkning i ishallen


Vecka 6

Måndag


kl.15.40-16.40

med klubba


Tisdag


kl.15.40-16.40

utan klubba


Onsdag


kl.15.40-16.40

med klubba


Torsdag


kl.15.40-16.40

utan klubba


Fredag


kl.15.40-16.40

med klubba


Lördag


kl.10.00-11.30

med klubba

Ny tid!kl.11.40-12.50

utan klubba

Ny tid!

Söndag


kl.12.10-13.10

med klubbaVecka 7 - sportlov

Måndag

kl.10.00-13.00

utan klubbakl.13.10-16.10

med klubba


Tisdag

kl.10.00-13.00

med klubbakl.13.10-16.10

utan klubba


Onsdag

kl.10.00-13.00

utan klubbakl.13.10-16.10

med klubba


Torsdag

kl.10.00-13.00

med klubbakl.13.10-16.10

utan klubba


Fredag

ingen tidLördag

kl.12.10-14.40

utan klubbakl.14.50-17.20

med klubba


Söndag

kl.12.10-14.40

med klubbakl.14.50-17.20

utan klubba


     

Alla som är på isen ska använda hjälm.
Hjälmar finns i viss utsträckning till utlåning.

Med reservation för ändringar

Parkeringsplatser finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan, se kartaöppnas i nytt fönster.