Odenrinken

Allmänhetens åkning i ishallen


Vecka 11

Måndag

kl.15.40-16.40

med klubba


Tisdag

kl.15.40-16.40

utan klubba


Onsdag

kl.15.40-16.40

med klubba


Torsdag

kl.15.40-16.40

utan klubba


Fredag

ingen tidLördag

ingen tid

Blue Riders Cup


Söndag

ingen tid

Blue Riders Cup


     

Vecka 12, (sista isveckan)

Måndag

kl.15.40-16.40

med klubba


Tisdag

kl.15.40-16.40

utan klubba


Onsdag

kl.15.40-16.40

med klubba


Torsdag

kl.15.40-16.40

utan klubba


Fredag

kl.15.40-16.40

med klubba


Lördag

ingen tid

Blue Riders Cup


Söndag

ingen tid

Blue Riders Cup


     

Alla som är på isen ska använda hjälm.
Hjälmar finns i viss utsträckning till utlåning.

Med reservation för ändringar

Parkeringsplatser finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan, se kartaöppnas i nytt fönster.