Odenrinken

Snart startar issäsongen!

I vecka 34 börjar arbetet med att spola is inför kommande säsong. Om inget strular ska isen vara klar för Allmänhetens åkning vecka 36.

Parkeringsplatser finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan.

se kartaöppnas i nytt fönster