Renhållning och snöröjning

Sandupptagning

Falköping ska vara en ren och vacker plats. Renhållningen och snöröjningen av kommunens gator ansvarar Park- och gatuavdelningen för. Vintertid snöröjer och halkbekämpar de, och sopar sedan av allt när våren är kommen. I sopningen ingår även underhåll utöver vårperioden med den stora vårsopningen.

Renhållningen och snöröjningen sker efter i förhand efter bestämda intervall och prioriteringsordningar.