Felanmälan

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar bör du omgående anmäla detta till oss så åtgärdar vi felet så fort som möjligt. Använd formuläret nedan för att göra din felanmälan.

Vid akuta fel

Gator, vatten, avlopp eller gatubelysning


Måndag-fredag kl. 7.30-16

0515-88 52 30

Övrig tid

0515-88 77 77El och fjärrvärme


Falbygdens Energi AB

0515-77 75 55