Falköping kommunen

Allmän plats

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden.

Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, torgmöten, uppställning av byggnadsställningar, containrar, försäljningsstånd med mera.

Tillstånd söks hos Polismyndigheten, telefon 114 14. Tryck 0 (noll) och fråga efter Polisen i Falköping. Eller sök via deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas. Falköpings kommun tar ut en avgift för visst nyttjande av allmän plats/kommunal mark. Eventuell avgift faktureras i efterskott.

Uteservering

Restaurangveranda och friluftsservering: 100 kr per kvadratmeter och säsong. Läs mer om uteservering.

Annat kommersiellt ändamål

Tivoli eller liknande nöjesanordning: 750 kr per dag (inklusive anslutning till vatten- och elnät samt kostnad för eventuell trafikavstängning samt renhållning. Förbrukningsavgifter debiteras separat).

Cirkus: 750 kr per dag.

Annat kommersiellt utnyttjande av allmän plats: 1,25 kr per kvadratmeter och påbörjad vecka. Minimiavgift 150 kr.

Ställningar samt rivningar

• Enbart gångbana: 12,50 kr per kvadratmeter och månad.
   Minimiavgift 250 kr.
• Intrång på körbana: 12,50 kr per kvadratmeter och
   månad. Minimiavgift 250 kr.

Upplag, bodar och dylikt

• På parkmark: 12,50 kr per kvadratmeter och månad.
   Minimiavgift 250 kr.
• På körbana eller gångbana: 12,50 kr per kvadratmeter
   och månad. Minimiavgift 250 kr.

  

Skyltvaror, trottoarpratare med mera

Kommunens årsavgift är 500 kr. Läs mer om trottoarpratare.

Mötestält och lotterivagnar

• Mötestält (kommersiell verksamhet): 125 kr per dag.
• Mötestält (ej kommersiell verksamhet): Avgiftsfritt.
• Lotterivagn (eller lotteristånd): 125 kr per dag (gäller
   även på salutorgen och under marknadsdagar).
• Lotterivagn eller lotteriplats för föreningar som är
   verksamma i Falköpings kommun: Avgiftsfritt.

Platsen måste återställas i före upplåtelsen befintligt skick.

Efter prövning i varje enskilt fall kan tekniska nämnden medge undantag från ovanstående föreskrifter. I beslut om undantag kan nämnden ange närmare villkor som ska gälla.

Tipsa andra genom att skicka till:
Sidansvarig: Jenny Nyström
Senast ändrad: 2015-06-16
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt