Falköping kommunen

Allmän plats

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, torgmöten, uppställning av byggnads-ställningar, containrar, försäljningsstånd med mera.
 

Tillstånd


Tillstånd för nyttjande av allmän/offentlig plats söks hos Polismyndigheten, telefon 114 14, tryck 0 (noll) och fråga efter Polisen i Falköping. Det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas. Mer information finns på Polisens webbplats, se länk till höger.

Avgifter


Falköpings kommun tar ut avgifter för visst nyttjande av allmän plats. Eventuell avgift faktureras i efterskott.

Uteservering


Restaurangveranda och friluftsservering: 100 kr per kvadratmeter och säsong.

Annat kommersiellt ändamål


Tivoli eller liknande nöjesanordning: 750 kr per dag (inklusive anslutning till vatten- och elnät samt kostnad för eventuell trafikavstängning samt renhållning. Förbruknings-avgifter debiteras separat).

Cirkus: 750 kr per dag.

Annat kommersiellt utnyttjande av allmän plats: 1,25 kr per kvadratmeter och påbörjad vecka. Minimiavgift 150 kr.

Ställningar samt rivningar


• Enbart gångbana: 12,50 kr per kvadratmeter och månad.
   Minimiavgift 250 kr.
• Intrång på körbana: 12,50 kr per kvadratmeter och
   månad. Minimiavgift 250 kr.

Upplag, bodar och dylikt


• På parkmark: 12,50 kr per kvadratmeter och månad.
   Minimiavgift 250 kr.
• På körbana eller gångbana: 12,50 kr per kvadratmeter
   och månad. Minimiavgift 250 kr.
  

Skyltvaror, trottoarpratare med mera


Kommunens årsavgift är 500 kr.
Läs mer.

Mötestält och lotterivagnar


• Mötestält (kommersiell verksamhet): 125 kr per dag.
• Mötestält (ej kommersiell verksamhet): Avgiftsfritt.
• Lotterivagn (eller lotteristånd): 125 kr per dag (gäller
   även på salutorgen och under marknadsdagar).
• Lotterivagn eller lotteriplats för föreningar som är
   verksamma i Falköpings kommun: Avgiftsfritt.

Platsen måste återställas i före upplåtelsen befintligt skick.

Efter prövning i varje enskilt fall kan tekniska nämnden medge undantag från ovanstående föreskrifter. I beslut om undantag kan nämnden ange närmare villkor som ska gälla.
Tipsa andra genom att skicka till:
Återställ
Kontaktinformation
Sidansvarig: Jenny Nyström
Senast ändrad: 2014-03-21
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt