Verkstad

Verkstaden är en egen resultatenhet som utför reparationer och service på i huvudsak Tekniska kontorets alla fordon och utrustning. Möjlighet finns för samtliga förvaltningar i kommunen.

Här finns personalen som fixar det mesta! Service och reparationer av kommunens lastbilar, personbilar, traktorer, gräsklippare med mera. I stort sett alla konstruktioner som behöver lagas.
Inget jobb är för stort eller för litet.