Varningssignalen VIKTIGT MEDDELANDE

Vid allvarlig fara t.ex. gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, varnas allmänheten i Falköping och Tidaholms tätort med varningssignalen Viktigt Meddelande. Signalen ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad, 7 sekunders signal o.s.v. under minst 2 minuter.
           
När du hör signalen ska du:
  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på radion för information
       
När faran är över startas signalen Faran är över, en 30-40 sekunder lång signal.
       
Signalen Viktigt Meddelande och Faran är över provas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Information ges i radion även vid prov.