Utbildningar i skydd och säkerhet

Information och kunskap om hur du kan förebygga bränder och olyckor i samhället är viktigt. Vi måste minska riskerna för olyckshändelser genom att skapa ett ökat riskmedvetande och, om en brand eller annan olycka skulle hända, kunna ingripa på rätt sätt.

Vi erbjuder olika utbildningar för skolor, företag, allmänhet, myndigheter och organisationer. Utbildningen ger deltagarna viktig kunskap i att rädda liv och kunna ingripa mot brand.

Brand och säkerhetsutbildning (BSU)

Tid: 3 timmar
   
Teori
Brandförlopp, förebygga brand, brandrisker och utrymning.
        
Praktik
Handbrandsläckare, inomhusbrandpost, brand i kläder.
    

Kontaktperson
Perry Malmberg
0515-88 58 68

perry.malmberg@falkoping.se

Heta Arbeten

Tid: 6 timmar
          
Denna utbildning krävs för att du ska få certifikat att utföra, bevaka och ansvara för Heta Arbeten. Certifikatet ska förnyas vart 5:e år.
    
Kontaktperson
Christian Carlsson
0515-88 58 13
christian.carlsson@falkoping.se
      

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Tid: 4 timmar

Ledningsspel för industrin

Tid: 4 timmar
       
Kontaktperson
Dan-Ola Sandén
0515-88 58 05
dan-ola.sanden@falkoping.se