Statistik för år 2015  Falköping - Tidaholm

Statistik 2015

Falköping

Floby

Tidaholm

Totalt

Brand i byggnad

25

2

10

37

Övriga bränder

28

9

11

48

Automatlarm ej brand

101

17

46

164

Trafikolycka

58

11

34

103

Utsläpp av farligt ämne

5

0

5

10

Djurräddning

4

0

1

5

MRI-larm

72

5

28

105

Inbrottslarm

196

0

0

196

Övriga uppdrag

66

2

22

90

Hjälp till annan kommun

7

0

7

14

Summa

562

46

164

772