Kontakt

Växel dagtid, 0515-88 58 00

Växel övrig tid, 0515-88 58 80

Telefax 0515-148 34

Press/Media 0515-88 79 99

Mejladress samhallsskydd@falkoping.se

Kommunsamordningscentral/KSC
0515-88 58 80

ksc@falkoping.se

Förvaltningschef, Stefan Swenson
0515-88 58 01
stefan.swenson@falkoping.se

Räddningschef, Roger Almgren
0515-88 58 15
roger.almgren@falkoping.se

Enhetschef beredskap, Christer Olofsson
0515-88 58 02
christer.olofsson@falkoping.se

Enhetschef Teknik och Fastighet, Christer Hultcrantz
0515-88 58 07
christer.hultcrantz@falkoping.se

Chef, förebyggande avdelning, Johan Hjortsberg
0515-88 58 03
johan.hjortsberg@falkoping.se

Enhetschef Stöd och utveckling, Christian Carlsson
0515-88 58 13
christian.carlsson@falkoping.se