Insatstider

Insatstid = anspänningstid + körtid + angreppstid


     

Anspänningstid


Tid från larm tills att räddningsstyrkan lämnar brandstationen.
     

Körtid


Medelhastighet beroende på vägtypen.
     

Angreppstid


Tid från när vi är framme på olycksplatsen till att insatsen påbörjas (1 minut).
       
Anspänningstiden är 90 sek. för räddningsstyrkan heltid i Falköping och Tidaholm.
Anspänningstiden för deltidsstyrkan i Tidaholm är 5 minuter och Floby är 7 minuter.
Angreppstiden är beräknad till 1 minut.
       
Genom avtal mellan kommunerna larmas alltid den närmaste räddningsstyrkan oavsett kommuntillhörighet.