Eldning

Att tänka på vid eldning av gräs, ris och annat trädgårdsavfall.


     
Elda aldrig när det blåser, vinden sprider branden mycket snabbt.
        
Var aldrig ensam när du eldar. Ha vatten och släckredskap till hands.
           
Elda aldrig efter mörkrets inbrott.

OBS – det är alltid den som tänder som är ansvarig!
      
Generellt eldningsförbud råder vid brandriskprognos 4 eller 5 på en femgradig skala (stor eller mycket stor brandfara).
Daglig prognos på tel: 0515-129 00