Brandfarlig vara – tillstånd för hantering

För att få lov att hantera, till exempel förvara eller använda, brandfarliga varor, måste man ha tillstånd av Räddningsnämnden (förutom när det gäller små kvantiteter).

Exempel på brandfarliga varor är bensin, thinner, lacknafta, rödsprit, spolarvätska, fotogen, dieselolja, färger med lösningsmedel, gasol med mera.

Se även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB:s webbplats.

Länk till MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterOm större kvantiteter hanteras än nedanstående siffror anger, ska tillstånd sökas

Ladda hem blankettWord
      

Brandfarliga vätskor delas in i klasser beroende på flampunkten


Begär information vid inköp.

Klass 1Bensin, aceton, metanol, etanol, toluen, råolja, thinner, rödsprit, spolarvätska
Klass 2AXylen, vissa färger (snabbtorkande) och rostskyddsfärger
Klass 2BFotogen, naftaprodukter, terpentinolja, oljefärg och oljelack
Klass 3Eldningsolja, dieselolja, vissa tändvätskor, anilin och myrsyra
KLASS 1-, KLASS 2-, KLASS 3-VÄTSKA (total volym) 
Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet (restauranger, skolor, sjukhus)100 liter
Övrig yrkesmässig hantering, inomhus500 liter
Övrig yrkesmässig hantering, utomhus3 000 liter
Inomhus och utomhus per hushåll för hushållets behov100 liter
KLASS 3-VÄTSKA FÖR UPPVÄRMNING ELLER ELPRODUKTION 
Yrkesmässig hantering vid publik verk-samhet (restauranger, skolor, sjukhus)10 000 liter
Övrig yrkesmässig hantering, inomhus10 000 liter
Övrig yrkesmässig hantering, utomhus50 000 liter
Inomhus och utomhus per hushåll för hushållets behov10 000 liter
GAS
Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet (restauranger, skolor, sjukhus) Inomhus2 liter
Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet (restauranger, skolor, sjukhus) Utomhus60 liter
Övrig yrkesmässig hantering, inomhus250 liter
Övrig yrkesmässig hantering, utomhus1 000 liter
Inomhus eller utomhus per hushåll för hushållets behov, gasol, 60 liter
Inomhus eller utomhus per hushåll för hushållets behov, annan brandfarlig gas än gasol10 liter

Hur mycket gasol får du ha hemma?

I källare och på vind - ingen alls. I flerbostadshus - endast i flaskor mindre än 5 liter (dock max 60 liter/hushåll). I eget garage eller hobbylokal, avskilt från bostaden, får högst 60 liter gasol eller högst 5 liter annan brandfarlig gas förvaras utan tillstånd. I garage till flerbostadshus eller garage för flera hushåll får ingen brandfarlig gas hanteras (förvaras).