Ambulansen Falköping och Tidaholm

Ambulanssjukvårdens operativa enheter
     

Skaraborgs Ambulanssjukvård drivs helt i V:a Götalandsregionens regi. Vi är knutna till Skaraborgs Sjukhus och tillhör samma verksamhetsområde som Akutmottagningen vid Kärnsjukhuset i Skövde.
     
Vårt upptagningsområde är Skaraborg som har drygt 250 000 inv.
      
SOS alarm dirigerar ambulanserna och har full dirigeringsrätt.
       
Ambulanssjukvården i Skaraborg är indelad i fem operativa enheter varav en enhet är Falköping/Tidaholm.
Här arbetar 28 medarbetare med två yrkeskategorier; ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor.
       
Ambulanser på enheten;

  • 2 ambulanser är bemannade dygnet runt, veckans alla dagar (varav 1 är stationerad i Tidaholm)
  • 1 ambulans bemannas 07:45-23:00 veckans alla dagar.
  • 1 ambulans bemmanas vardagar 12:00-21:00
  • 1 ambulans bemannas dagtid, mån-fre. Denna ambulans har två bårar och utför i första hand planerade transporter mellan KSS och Sahlgrenska sjukhuset. Dessutom är denna ambulans byggd för att transportera kuvös mellan sjukhusen.

     
I Falköping och Tidaholms kommuner finns MRI (Medicinsk Räddnings Insats). Det är en prehospital samverkan mellan ambulanssjukvården och räddningstjänsten. När ambulans är upptagen och inte kan åka direkt vid ett larm, larmas Räddningstjänsten ut och gör en första insats i väntan på ambulans.