Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-02-05

Ny pendlarparkering

Trafikverket byter kontaktledningar längs sträckan Skövde - Falköping under perioden 1 januari - 31 augusti, vilket begränsar antalet tåg på sträckan. Västtrafik har med anledning av detta förutspått ett ökat resande för resenärer till och från Göteborg, via Falköpings Central.

Västtrafik AB har därför via särskilt avtal anlitat Falköpings kommun för att uppföra och underhålla en ny pendlarparkering. Parkeringen hittar du i korsningen Brogärdesgatan/Mössebergsgatan, cirka 500 meter från resecentrum och omfattar i dagsläget 130 parkeringsplatser.
Kostnaden för etablerandet av denna nya pendlarparkering täcks till 100 % av Västtrafik AB.