Publicerad: 2017-11-03

Busshållplatser på Odengatan byggs om

Anläggningsarbetare går igenom ritningen

Övergångsstället och busshållplatserna på Odengatan vid Odenhallen byggs om med start måndag 6 november.

För att göra passagen över Odengatan säkrare så byggs övergångstället mellan Willys och Odenhallen om. I en första etapp så flyttas anslutningarna lite i sidled men under nästa år så byggs en bred refug mitt i gatan för att minska gatubredden.

I samband med årets byggnation så tillgänglighetsanpassas de båda busshållplatserna utanför Odenhallen. En högre kantsten sätts för att underlätta i och urstigning. Hållpatserna får ny marksten och hela området får ny belysning.

Projektledare är Håkan Gustafsson.

Arbetsritning

Klicka för större bild