Lokal logistik – Lolog

Effektiv logistik är en viktig del för att nå en hållbar utveckling och livsmedel fungerar väl att få in i ett lokalt system. Om man tittar på lösningar på lokala transportsystem ser man att logistikfrågan även handlar om lokal utveckling.

Det offentliga har en viktig roll i att skapa förutsättningar för systemlösningar för att ge möjlighet till andra aktörer att använda och vidareutveckla dessa system. För en bra logistiklösning finns det ett behov av både hårda tekniska delar och mjukare ingångar som utbildning och inspiration till lokala leverantörer för att producera mer för den lokala marknaden.

Falköping, Vänersborg och Trollhättan är de tre kommuner som är direkt inblandade i projektet Lolog med finansiering från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Projektet syftar dels till att ge möjligheter till att starta upp samlastningscentraler men också till att inspirera andra kommuner till att utveckla lokala logistiklösningar