Logistik

Fortsatt höga krav på snabba och effektiva transporter, samt behov av större miljöhänsyn är naturliga förutsättningar för kommunens arbete med logistik. Vi måste fortsätta att stimulera en utveckling av nya transportlösningar och transportinfrastruktur.

Den konkreta satsningen på en ny kombiterminal/railport är mycket betydelsefull för Falköpings utveckling. En kraftfull satsning på kombinerade transportlösningar genererar i förlängningen nya arbetstillfällen inom logistikområdet (tjänstesektorn). Kopplat till detta krävs också satsningar på olika kompetenshöjande insatser.
 

Skaraborg Logistic Center

Skaraborg Logistic Center är ett konceptnamn för alla satsningar (privata likväl som offentliga) som sker inom logistikområdet i Falköping och då med särskilt fokus på intermodalitet. Skaraborg Logistic Center är den logistiska länken mellan näringslivet i Skaraborg och övriga världen.

Läs mer på www.skaraborglogisticcenter.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där hittar du bl.a.

  • järnvägsnätsbeskrivning
  • trafiksäkerhetsinstruktion för kommunens järnvägsnät
  • information och nyheter om Skaraborg Logistic Center 
Skaraborg Logistic Center - logotyp

Förbigångsspår Falköping

För att kunna skapa bra förutsättningar för ökad trafik på Västra stambanan, sträckan Göteborg-Skövde, har ett antal åtgärder för att höja kapaciteten tittats på. Förbigångsspår Falköping är en av dessa. Kompletterande av ett förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspåret på en begränsad sträcka.
 

Tidplan

Arbete med järnvägsplan beräknas pågå under 2015-2016. Under 2017 kan planprövning och upphandling ske med eventuell byggnation under 2018-2019.

Läs mer på www.trafikverket.se/forbigangsspar-Falkopinglänk till annan webbplats