Vill du prenumerera på senaste nytt om projektet Götavägen? Fyll i din mailadress här och du får ett mail så fort något nytt skrivs!

 

Projekt Götavägen

Nu blir det nya VA-ledningar och ny gång- och cykelbana utmed Götavägen, mellan Fredriksbergsvägen och Wetterlinsgatan. Projektet startar i mitten av december, och vi räknar med att bli färdiga våren 2019.

Då var vi igång!

I veckan påbörjades arbetet på Götavägen. Självklart har vi inte grävt upp hela Götavägen utan har börjat med den första etappen som avser sträckan från Wetterlinsgatan till Dalagatan. Går allt som det ska och vår duktiga rörnätstekniker samt maskinist jobbar på utan hinder beräknas den första etappen vara klar i mitten av mars 2018.

Givetvis skulle vi börja med projektet i jul- och nyårstiderna men vi hoppas att detta inte stör er allt för mycket! Förhoppningsvis är ni som alla andra är ute i god tid...

Tre tecknade tomtar som armkrokar varandra varav en håller en lykta och en håller ett packet.

En cykelkommun som främjar cykelpendling

Projektet är ett led i vår ambition att bli en cykelkommun som främjar cykelpendling och rekreation. Sträckan är även en viktig skolväg, därför prioriteras den. Projektet är också ett steg i förnyelsearbetet av VA-ledningar och annan infrastruktur i kommunen.

Vattnet kommer stundtals behöva stängas av

Under renoveringen av vattenledningen i gatan kommer vattnet stundtals att behöva stängas av. Detta kommer ske på vardagar mellan kl 8.00-16.00. Innan vattnet stängs av meddelar vi fastighetsägare om detta! Men det kan även bli akuta avstängningar/vattenläckor under arbetets gång.

Behöver ni vatten medan det är avstängt rekommenderar vi att tappa upp vatten. Det är också bra att inte tvätt- och diskmaskiner är igång under tiden som vattnet är avstängt. Vi ber om överseende med dessa olägenheter.

Illustration över innehåll och gatubredd på Götavägen

Ny belysning

Gatan kommer få ny belysning. Falbygdens Energi kommer samlägga el- och fiberkablar under projektets gång.

Gångbanan får en bredd på 0,75-1m, körytans bredd blir 7,5m, och den högra sidan får en cykelbana på 2m och gångbana på 1,5m.

Av säkerhetsskäl stängs vägen i etapper

För de boendes säkerhet och de som arbetar på plats kommer vägen att stängas av i etapper. En ungefärlig etappindelning finns på kartan nedan. Trafiken kommer periodvis att ledas om och framkomligheten kommer att påverkas. Om det skulle finnas behov att ta sig fram med till exempel transporter, kontakt oss så hjälper vi till att ordna det!

Kartbild över Götavägen

Har du frågor eller ett akut problem?

Du är välkommen att kontakta arbetsledare Kjell Björk vid frågor

0515-88 52 25

kjell.bjork@falkoping.se

 

Vid akuta problem efter arbetstid, ring vår jourtelefon
0515-88 77 77