Återbyggande av förskolan Urd

Skiss på den nya byggnaden

Förskolan Urd brann ner under sommaren 2016. Nu pågår projektering för återbyggande av förskolan.

En ny förskola kommer att byggas på tomten i korsningen Parkgatan-Odengatan. Stadsbyggnadsavdelningen jobbar just nu med att ta fram en ny detaljplan, då den nuvarande endast tillåter bostäder på tomten. Detaljplanen beräknas antas i början av sommaren.

Fastigheten

Den nya förskolan kommer att byggas med fyra avdelningar, och delar av byggnaden kommer att uppföras i två plan. Det kommer att finnas ett tillagningskök.  

Höga krav på brandskydd

Eftersom att byggnaden byggs i två plan och är en förskola ställs höga myndighetskrav på brandskydd. Byggnaden kommer att delas upp i celler som står emot brand i 60 minuter. Ett brandlarm direktkopplat till Samhällsskydd mellersta Skaraborg (Räddningstjänsten) kommer också att installeras.

Tidsplan

Projektering och upphandling sker under våren och sommaren 2017.
Byggstart beräknas till hösten 2017 och färdigställande beräknas ske slutet av 2018.