In English
A-Ö
Falköping kommunen

Resor, transporter och besök

Allmänna kommunikationer

Det finns många olika typer av allmänna kommunikationer som är tillgängliga för dig som har en funktionsnedsättning. Du kan välja på följande transportsätt:

  • Stadstrafiken i Falköping och vissa övriga bussar
  • Flextrafik.länk till annan webbplats Om du är över 75 år eller har tillstånd för färdtjänst kan du resa med flextrafik (taxi) mellan två adresser inom Falköpings tätort.
  • Närtrafiklänk till annan webbplats. Du som bor på landsbygden kan åka närtrafik (taxi) om busslinje saknas. Närtrafiken gäller inom kommunen med avgång på fasta tider mellan landsbygd och nämaste samhälle eller Falköpings tätort.
  • Fria resor för dig som fyllt 75 år.länk till annan webbplats Fria resor med kollektivtrafiken för de som fyllt 75 år gäller inom Falköpings kommun. Det gäller både den ordinarie linjetrafiken samt Närtrafik och andra anropsstyrda linjeturer som körs av Västtrafik.

Särskilda kommunikationer


Om du har ett långvarigt funktionshinder och har svårt att själv förflytta dig eller resa med buss, tåg, flextrafik eller närtrafik kan du ansöka om färdtjänst, regionfärdtjänst eller riksfärdtjänst.
  • Färdtjänst. För resor inom Skaraborg med taxi eller specialfordon.
  • Regionfärdtjänst. Du som har färdtjänst kan bli registrerad för regionresor. Du får resa upp till tio enkelresor på ett år inom Västra Götalandsregionen.
  • Riksfärdtjänst. Om du behöver resa längre än du får med färdtjänst och regionfärdtjänst, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Andra insatser som är till för att underlätta resor och transporter för dig

Minimera
Kontakt

Ansökan/Biståndsenheten  
Telefontid mån-fre kl. 8-9.30  
0515-88 50 00 växel

Handläggare för respektive område
klicka härPDF

E-post
bistand@falkoping.se

Besöksadress  
Petter Ryttningsväg 3  
521 42 Falköping  
   

Biståndsenheten
Enhetsschef
Jenny Brandt
0515- 88 57 58
jenny.spetz-brandt@falkoping.se      

Eget val inom hemtjänsten - brukare
Eget val inom hemtjänsten - utförare
Stöd och service
Tyck om Falköping! Lämna gärna synpunkter och klagomål!
LSS- broschyr

LSS-broschyr

Broschyr hemstöd

Jämförelser mellan hemtjänstgrupper och äldreboenden


Äldreguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar


Västtrafiklänk till annan webbplats
SJlänk till annan webbplats
Buss och tåg
Sidansvarig: Birgit Lagergren
Senast ändrad: 2015-11-10
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt