Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-10-20

Snart påbörjas bygget av demenscentrum

I november påbörjas byggnationen av ett demenscentrum vid Fåraberget. Det första spadtaget tas den 2 november kl. 13:30. Byggnaden kommer att ha en yta på ca 9000 kvm med totalt 80 platser för demensvård, korttidsvistelse, avlösning i hemmet och regelbunden korttidsvistelse. Demenscentrum beräknas vara klart sommaren 2019.

Socialnämnden föreslog i januari 2016, att kommunstyrelsen skulle ge nämnden i uppdrag att fatta beslut om att demenscentrum ska uppföras i enlighet med socialnämndens intentioner och mål för verksamheten på tomt vid Fåraberget.

Vad ska ingå i demenscentrum?

  • 70 boendeplatser med demensvård indelade i mindre enheter om 10 personer. Varje enhet har gemensamhetsutrymmen för samvaro och måltider.
  • 10 platser för korttidsvistelse, avlösning i hemmet och regelbunden korttidsvistelse. Enheten har gemensamhetsutrymmen för samvaro och måltider.
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
  • Ett gemensamhetshus med lokaler för dagverksamhet för personer med demenssjukdom, samlingslokal med pub/café, gym, sol- och sandrum, relaxrum med funktionsenligt badkar och hobbyrum.
  • I gemensamhetshuset finns även tillagningskök, utbildningslokal, lokaler för arbetsledning, sköterskor och övrig personal och omklädningsrum för personal.
  • Förbindelsegångar som tillåter inomhusförflyttning mellan olika hus/avdelningar.
  • "Sinnenas trädgård" ligger i hjärtat av verksamheten. Varje hus har en egen trädgård.
  • Runt demenscentrum finns promenadstigar med olika aktivitetsstationer som till exempel boulebana, fast grillplats och utomhusgym.

Arbetsgrupp från socialförvaltningen

Under hösten 2016 bildade socialförvaltningen en arbetsgrupp som har tagit fram förslag och önskade funktioner i samråd med arkitekt. I arbetsgruppen ingår följande personer:

Projektledare Kerstin Jangbrand
Enhetschef Barbro Torsein
Enhetschef Linda Ek Jonsson
Demenssjuksköterska Ulrika Davidsson
Sjuksköterska Monica Jansson
Demensundersköterska Linda Almberg
Undersköterska Susanne Johansson
Undersköterska Marie-Louise Jansson
Demensundersköterska Elise Johansson
Arbetsterapeut Anneli Andersson

Rekryteringsprocess

Planering pågår inför rekrytering av personal. Information om detta kommer att presenteras löpande.