Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-03-16

Dopningsfritt Skaraborg besöker Socialdepartementet

Representanter för Dopningsfritt Skaraborg. Fr.v. Ingemar Gustavsson/Västra Götalands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna, Bengt Nilsson/Falköpings kommun, Beda Johansson/STC, Jenny Aronsson/Skövde kommun, Björn Claesson/Lidköpings kommun och Emma Hevelius/Folkhälsoenheten Skaraborg.


Dopningsfritt Skaraborg är ett nätverk som vill öka kunskap och medvetenhet om riskerna med dopning. Socialdepartementet har visat intresse för deras arbetssätt som syftar till att minska användningen av dopningspreparat. Den 20 mars besöker nätverket departementet för att presentera sitt framgångsrika arbete.

Dopningsfritt Skaraborg består av samtliga femton kommuner i Skaraborg. I nätverket ingår kommunala tjänstepersoner, ett 50-tal träningsanläggningar, Polismyndigheten. Västra Götalands Idrottsförbund och Folkhälsoenheten Skaraborg.
– Det här arbetssättet mot dopning är unikt och startade i Falköping redan 2008 och har sedan spritt sig till övriga kommuner i Skaraborg, berättar Bengt Nilsson, drogförebyggande samordnare i Falköpings kommun och initiativtagare till Dopningsfritt Skaraborg. Det är fantastiskt roligt om vårt arbetssätt nu kommer att spridas över hela landet!

Nätverket Dopningsfritt Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avtal om dopningsprov

Träningsanläggningar är viktiga samarbetsparter i arbetet med att begränsa tillgången, förhindra och försvåra användandet av dopningspreparat. Det är i träningsmiljöer användarna av preparaten finns. Träningsanläggningar, som ingår i Dopningsfritt Skaraborg, kräver att deras medlemmar skriver på ett avtal när de går med som ny medlem. Genom avtalet förbinder sig medlemmarna att lämna dopningsprov vid uppmaning från personalen.

Provtagning ska ske inom tio dagar. Om medlemmen lämnar ett positivt provsvar, alternativt inte lämnar något dopningsprov alls, blir hen avstängd under 24 månader på samtliga anläggningar som ingår i samarbetet. Om en avstängd person vill återuppta sin träning efter avstängningstiden ska hen lämna ett nytt dopningsprov. Detta prov ska vara negativt.

Dopningsprover på plats

Tillsammans med träningsanläggningar har nätverket kommit fram till att det finns ett behov av att utveckla arbetet för att öka effekten av insatserna. Nätverket vill därför anställa personal i projektet som besöker träningsanläggningar och utför dopningsprover på plats. De medlemmar som stängs av för dopning och kanske har ett dopningsmissbruk kan få hjälp och vård. Dopningsfritt Skaraborg samarbetar med Dopningsmottagningen i Örebro dit alla som behöver, eller vill få hjälp, hänvisas för vård. I några kommuner i Skaraborg finns det lokalt stöd att få. Arbetet med att minska användande och hitta dopningsmissbrukare kan bidra till att människor slutar använda dopningspreparat.