Falköping kommunen
Publicerad: 2012-10-04

Utbildning för nya och blivande familjehem

Vi söker fler familjehem! De som blir antagna som familjehem får gå en utbildning och träffa oss som arbetar med familjehem och även några speciellt inbjudna som har erfarenheter att dela med sig, däribland en familjehemsförälder. Är du bara nyfiken på utbildningen är du välkommen att ringa oss.
Vi kommer att träffas under sammanlagt sju tillfällen med början i slutet av oktober.
Vi tänker oss att förlägga träffarna till torsdagar kl. 17-19 var tredje vecka med början den 25 oktober.
Innehållet är enligt nedanstående:
  • Introduktion
  • Teamarbete inom familjehemsvården, vårdplan och genomförandeplan. Lagstiftning, vårdnadsöverflyttning
  • Barns utveckling och behov, anknytningens speciella betydelse, störningar i utvecklingen m.m.
  • Förlust och sorg, separationers inverkan på barn, sorgeprocessens faser och familjehemmets roll
  • Att stödja barns relationer till sin familj, rötters betydelse, umgänge
  • Familjehemsuppdrags inverkan på den egna familjen
  • Utmaningen att fostra fosterbarn, avtal ersättningar, rättigheter och skyldigheter

För att få veta intresset vill vi att ni skickar in intresseanmälan!
Vi behöver vara minst 4-6 familjer för att få en bra grupp.

Har ni frågor kontakta


Familjehemsekreterare
Gun Barrljung
0515- 88 53 20
Mobil 070-6745071

Välkomna!

InbjudanPDF

Tipsa andra genom att skicka till:
Minimera
Kontakt
Individ- och familjeomsorg
Socialtjänst
Telefon 0515-88 53 20

Telefontid
mån - tors 7.30-12, 13-16.15
Fre 7.30-12
ifo@falkoping.se

Besökstider
Mån - tors 9 - 12, 13- 15
Fre 9 - 12

Akut hjälpöppnas i nytt fönster utanför kontorstid
          
Besöksadress
Odengatan 22
521 81 Falköping
        
Biståndsavdelningen
Telefon 0515-88 50 00
Fax 0515- 88 57 65  
bistand@falkoping.se
    
Besöksadress
Petter Ryttningsväg 3
521 42 Falköping
       
Social administration
Telefon 0515-88 52 99
Fax 0515-156 89
social@falkoping.se
      
Besöksadress
Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9
      
Postadress
Falköpings kommun
521 81 Falköping            

Sidansvarig: Birgit Lagergren
Senast ändrad: 2012-10-05
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt