Falköping kommunen
Publicerad: 2010-02-08

Uppföljning av kvalitetsgarantier

En uppföljning av Socialförvaltningens kvalitetsgarantier har gjorts under 2009. Uppföljningen visar att verksamheterna i stort sett klarar alla kvalitetsgarantierna bra.
I individ- och familjeomsorgen har det under 2009 genomförts brukarundersökningar där brukarna har fått bedöma om de anser att vi håller våra kvalitetsgarantier. Resultatet visar att vi klarar alla garantierna bra förutom garantierna om tillgänglighet per telefon.
Under våren ska individ- och familjeomsorgens kvalitetsgarantier revideras av socialnämnden.

Handikappomsorgen och äldreomsorgen klarar alla sina garantier bra.

Läs rapportenPDF

Tipsa andra genom att skicka till:
Återställ
Kontakt
Sidansvarig: Birgit Lagergren
Senast ändrad: 2010-02-08
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt