Falköping kommunen
Publicerad: 2012-10-23

Integrationsenheten sätter punkt

Avdelningen lägger ner sin verksamhet sista oktober. Under måndagseftermiddagen hölls därför ett öppet hus, som besöktes av ett 40-tal personer. Besökare som antingen har deltagit i verksamheten, samverkat med den eller arbetat vid enheten.
Bitr sektionschef Susanne Johansson och integrationssamordnare Brisk Saeed

Bitr sektionschef Susanne Johansson och integrationssamordnare Brisk Saeed

Under drygt 25 år har socialförvaltningens integrationsenhet verkat för en god integration av nya flyktingar i kommunen. Nya kommuninvånare från alla delar av världen och då främst från Mellanöstern, forna Jugoslavien samt Somalia, har via enheten fått kunskaper i det svenska språket och om vårt samhälle. Deltagarna har också erbjudits stöd i att finna arbete eller komma vidare till högre studier. Praktikverksamhet har varit ett viktigt inslag i detta arbete. Sedan år 2000 har enheten haft verksamhet för 876 personer.

Under gårdagens öppet hus presenterades verksamhetens historik via tidningsurklipp från slutet av 80-talet fram till idag. Rebar Chalabi, som student från Örebro universitet gör praktik vid enheten, beskrev verksamhetens utveckling samt invandringen till Sverige sedan 80-talet. Besökarna kunde också ta del av ett rikt bildmaterial, som visade integrationsverksamheten genom åren.

Enheten har erbjudit ett gott stöd kring integrationsfrågor till Falköpingsborna. Den goda kvalitet som verksamheten haft, har rykte om sig ut i landet. Personalen som arbetat inom verksamheten har lång erfarenhet och har med ett stort engagemang kring flykting- och integrationsfrågor, möjliggjort den höga kvaliteten. Deras insatser uppmärksammades också särskilt med tal och blommor. Gårdagens öppna hus blev ett sista exempel på hur avdelningen arbetat med att skapa kontakt människor emellan.

Bilder från dagen

Tipsa andra genom att skicka till:
Minimera
Kontakt
Individ- och familjeomsorg
Socialtjänst
Telefon 0515-88 53 20

Telefontid
mån - tors 7.30-12, 13-16.15
Fre 7.30-12
ifo@falkoping.se

Besökstider
Mån - tors 9 - 12, 13- 15
Fre 9 - 12

Akut hjälpöppnas i nytt fönster utanför kontorstid
          
Besöksadress
Odengatan 22
521 81 Falköping
        
Biståndsavdelningen
Telefon 0515-88 50 00
Fax 0515- 88 57 65  
bistand@falkoping.se
    
Besöksadress
Petter Ryttningsväg 3
521 42 Falköping
       
Social administration
Telefon 0515-88 52 99
Fax 0515-156 89
social@falkoping.se
      
Besöksadress
Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9
      
Postadress
Falköpings kommun
521 81 Falköping            

Sidansvarig: Birgit Lagergren
Senast ändrad: 2012-10-23
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt