Falköping kommunen
Publicerad: 2012-10-22

Inspirationsdag för frivilliga medhjälpare

Socialförvaltningens frivilligverksamhet samlade den 18 oktober ca 40 frivilliga medhjälpare för att låta dem inspireras av olika föreläsare, men också för att utbyta erfarenheter med varandra.
Det var föreläsningar om syn- och hörselnedsättningar och demens samt nya idéer och tips på vad man som frivillig kan göra på ex ett äldreboende. Det genomgående temat för dagen var bemötande i olika situationer.

Syftet med dagen var dels att uppmärksamma de frivilligas insatser, men också att stimulera och berika de frivilliga med kunskap och inspirera till nya idéer. Inte minst genom att träffa varandra och utbyta erfarenheter. En frivillig kan verka inom många olika områden inom äldreomsorgen, det kan vara allt ifrån att gå promenader med någon, högläsning, hjälpa till med underhållningar, sitta i Informationscentrum på Läkaren till att hjälpa till i fritidsverksamhetens temagrupper. Sedan har vi alla frivilliga som driver våra dagcentraler i kommunen med både café- och underhållningsverksamhet. Dagen avslutades med gemensam lunch.

Ulrica Kallin, frivilligsamordnare hälsar alla välkomna.
Socialnämndens ordförande Susanne Larsson inledde dagen med att berätta om vilken bra äldreomsorg vi har i Falköpings kommun och att alla frivilliga medhjälpare är med bidrar till detta.

Anna Anteryd från Studieförbundet Vuxenskolan, höll ihop dagens aktiviteter och informerade om studiematerial som kan användas i verksamheten. Vuxenskolan fungerade för övrigt som medarrangör till den här dagen.  

Enhetscheferna Karin Stigner och Ulf Johansson berättade om vilken insats de frivilliga gör på äldreboendena.
Ing-Marie Josefsson, Bo Björklund från Lärcenter och Dina Lood, enhetschef informerade bl a om demenssjukdomar och hur man kan hantera vardagen på ett bra sätt.
Tipsa andra genom att skicka till:
Återställ
Kontakt
Sidansvarig: Birgit Lagergren
Senast ändrad: 2012-10-23
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt