Kvalitets- och värdighetsgarantier (LättLäst)

I Falköping har vi kvalitetsgarantier och värdighetsgarantier

Vad är en garanti?

Med en garanti menar vi att

vi lovar dig att hålla en viss kvalitet

på den hjälp som vi kan ge dig.

Politikerna i socialnämnden har bestämt

vilka garantier som ska gälla.

Politikerna har frågat personerna

och deras familjer som får hjälp av oss

vad de tycker är viktigt när man får hjälp.

Det gjorde politikerna innan de bestämde

garantierna.

Det finns en broschyr där du kan läsa om

vilka garantier som gäller.      
                               

Broschyren kan du  hämta på stadshuset.

Klicka på texterna nedanför så kan du läsa om garantierna