Värdighetsgarantier äldreboende

Till äldreboende kan du flytta när ditt behov av stöd och trygghet är så omfattande att du behöver tillgång till personal dygnet runt.

Värdighetsgarantier

I Falköping har vi värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Dessa ska göra det tydligare för dig vad du kan förvänta dig i kontakten med oss och ge dig ökade möjligheter till inflytande.

Det är viktigt för oss att du upplever ett respektfullt och kunnigt bemötande i dina kontakter med oss. Vi vill att varje möte med oss ska kännetecknas av trygghet och att du upplever att du har stor möjlighet att påverka hur stödet  ska utföras i ditt boende.

Anhöriga

Vi ser dina anhöriga/närstående som viktiga att samarbeta med. Om du vill, ger vi dem möjlighet att delta i planeringen av det stöd du får i ditt boende.
Dina anhöriga/närstående blir även erbjudna enskilda möten eller planerade träffar med andra anhöriga i samma situation.

Värdighetsgarantier inom äldreboende

Ansökan

Vi lovar att:
- Du får ett erbjudande om äldreboende i kommunen inom fyra veckor efter det att du beviljats detta.

Delaktighet och självbestämmande

Vi lovar att:
- Du, utifrån dina önskemål, får påverka hur ditt stöd ska utföras.
- Vi följer upp stödet du får minst en gång per år eller vid behov.

Aktiviteter

En gemensam aktivitet är organiserad och kan exempelvis vara tidningsläsning, bingo, tipspromenad eller underhållning. 

Vi lovar att:
- Du får möjlighet till gemensamma aktiviteter minst fyra gånger per vecka.
-Du får hjälp att komma ut i friska luften när du så önskar.
-Du får delta i gemensam gymnastik och träning minst en gång per vecka.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person i personalgruppen som har ett helhetsansvar för ditt stöd i boendet.

Vi lovar att:
- Du får en kontaktperson i äldreboendet senast den dag du flyttar in på boendet.
- Om du inte är nöjd med din kontaktperson får du byta.

Kommunal hälso- och sjukvård

Vi lovar att:
- Du får en personlig sjuksköterska, så kallad patientansvarig sjuksköterska.
- När behov av rehabilitering uppstår ska åtgärd vara påbörjad av arbetsterapeut/sjukgymnast inom 2 dagar.