Personal på resursförmedlingen

Här ser du vilka som jobbar på resursförmedlingen. Vi hjälper till med att boka in vikarier inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Kontakta gärna oss om du vill veta mer!

Telefonlista

Namn och befattning

Område

E-post

Telefon
0515-

 

Ann Palmenäs
Enhetschef

Resursförmedling,

timvikariat, sommarjobb

 

Ansvar för resurs

hemtjänst

ann.palmenas@falkoping.se

88 55 88

Annelie Samuelsson
Enhetschef

Resursförmedling,

timvikariat, sommarjobb

 

Ansvar för resurs äldreboende

anneli.samuelsson@falkoping.se

88 53 54

Therese Waxmo
Vikariesamordnare

Äldreboende

vikariesamordnare@falkoping.se

88 53 34

Susanne Mann
Vikariesamordnare

Äldreboende

vikariesamordnare@falkoping.se

88 57 39

Desirée Kjellman

Vikariesamordnare

Hemtjänst

vikariesamordnare@falkoping.se

88 57 69

Elisabeth Bäck
Vikariesamordnare

Hemtjänst

vikariesamordnare@falkoping.se

88 51 98

Monica Nabbing
Vikariesamordnare

Hemtjänst

vikariesamordnare@falkoping.se

88 54 86