Rehabilitering för äldre och personer med funktionsnedsättning

Rehabenhetens verksamhet består av

  • Arbetsterapi
  • Sjukgymnastik
  • Hjälpmedelsförråd  
  • Syn/Hörselinstruktör

Rehabiliteringsinsatserna kan bland annat göras i den enskildes hem, på äldreboende eller vid vistelse på korttidsboende.

Sjukgymnastik/arbetsterapi

Sjukgymnastikavdelning och arbetsterapiavdelning ansvarar för bedömning, behandling, träning och hjälpmedelsutprovning för personer med olika typer av funktionsnedsättning t.ex. efter stroke, frakturer, vid MS.

Hjälpmedelsförråd

Hjälpmedelsförrådet ansvarar för service, lagerhållning, reparation och underhåll av tekniska hjälpmedel.