Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Vad är färdtjänst?

Med färdtjänst menas att du kan åka taxi

när du ska åka till affären och handla

eller besöka någon släkting eller bekant.

Vem kan få färdtjänst?

Om du har ett långvarigt funktionshinder

och om du har svårt att själv förflytta dig

eller att resa med buss eller tåg.

Det finns en lag om färdtjänst.

Vad är riksfärdtjänst?

Om du behöver resa längre

än du får med färdtjänst

kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Då kan du få åka tåg eller taxi.

Vem kan få riksfärdtjänst?

Om du har ett långvarigt funktionshinder

och om du har svårt att själv förflytta dig

eller resa med buss eller tåg.

Hur ansöker du om färdtjänst

eller riksfärdtjänst?

Vill du veta mer eller ansöka om färdtjänst,

eller riksfärdtjänst, ringer du till kommunens växel.

Telefonnummer 0515-88 50 00