In English
A-Ö
Falköping kommunen

Funktionsnedsättning, handikapp

Med en funktionsnedsättning menas den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av en skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt. Orsaken till eller arten av en funktionsnedsättning är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen.
   
Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.
   
När en person med en funktionsnedsättning inte kan delta på lika villkor i samhällslivet uppstår ett handikapp.
   
Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till människor med funktionshinder.
       
Falköpings kommuns handikappolitiska programPDF
I vänstermenyn kan du läsa om vilka stödinsatser som finns.
Minimera
Kontakt

Avdelningschef
John Wallberg
0515-88 51 47
john.wallberg@falkoping.se
   
Besöksadress
Marknadsgatan 21
521 41 Falköping

Biståndsenheten
Enhetsschef

Jenny Brandt
0515- 88 57 58
jenny.spetz-brandt@falkoping.se
   
Besöksadress
Petter Ryttningsväg 3
521 42 Falköping
   

Personligt stöd när du ringer oss i Falköpings kommun
Sidansvarig: Birgit Lagergren
Senast ändrad: 2015-11-10
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt