Marknadsgatans Korttidsboende

Boendemiljö

Marknadsgatans korttidsboende ligger centralt beläget, bakom polishuset. Här finns 7 platser per natt. Verksamheten har öppet dygnet runt, året runt. De flesta barnen går i skolan under dagtid och kommer på eftermiddagen för avlastning som är till för både barn och föräldrar. Totalt finns ca 18 barn inskrivna. Insatsen beviljas av LSS- handläggare i kommunen. Antalet dygn som beviljas varierar mellan 1-14, beroende på var och ens behov.

Våra mål

Målsättningen är att barn och föräldrar genom avlastningen, ges möjlighet till avkoppling och vila. Ytterligare målsättning är att barn och föräldrar ska känna trygghet, att barnen trivs och har roligt, samt ges möjlighet att utvecklas efter sina egna möjligheter.

Kontaktperson / Handledare

Varje barn har två personal som har till uppgift att vara kontaktperson gentemot föräldrar och andra samverkansparter (exempelvis skola, habilitering).

Samverkan med boende och anhöriga

Samverkan sker genom möten vid hämtning och lämning, föräldrasamtal i olika former samt anordnade träffar till exempel inför sommarperioderna och vid årets högtider.

Aktiviteter

Barnen ges möjlighet till utevistelse i alla väder och har oftast en uteaktivitet inplanerad varje dag. Då verksamheten har tillgång till buss anordnas utflykter med jämna mellanrum. Inneaktiviteter som erbjuds kan vara till exempel högläsning, filmvisning, data / tv-spel, sällskapsspel, sång och musik eller bakning. Allt efter var och ens behov och intresse.

Måltider

Personalen på korttidsboendet handlar och lagar all mat.

Personal

Personalen arbetar dag-, kväll- samt helgpass och 3 arbetar endast vaken natt.

Utvecklingsarbete

Utvecklingen av arbetet sker kontinuerligt genom regelbunden handledning samt utbildning för personalen. Man har också nätverk för personalen tillsammans med liknande verksamheter inom kommunen. 

Besöksadress

Marknadsgatan 2
521 41 Falköping

 

Visa boendets placering på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster