Faderskap

Socialnämnden har utredningsskyldighet enligt lag, bland annat när ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra. Anledningen är främst att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara.

Familjerätten får automatiskt underrättelse från Skatteverket om vilka barn som föds av ogifta mödrar. Familjerätten skickar därefter ett brev till mamman.

Faderskapet utreds och fastställs genom bekräftelse. Föräldrarna kan samtidigt anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om det inte görs blir mamman ensam vårdnadshavare.

Om ett barn föds inom äktenskapet antas det att den äkta mannen är pappa till barnet.