Elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogiskt centrum ansvarar för tvärproffesionella insatser för elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd inom Falköpings kommun.

Detta sker bland annat genom:

  • Rådgivning, konsultation, handledning
  • Utredningar, kartläggning, behovsinventering
  • Små undervisningsgrupper
  • Tal- och språkträning
  • Kompetensutveckling
  • Skolläkare
  • Samarbete med Specialpedagogiska Institutet, Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och Ungdomssjukvården, Socialtjänsten och olika intresseorganisationer

Läs mer på Specialpedagogiskt Centrums sidor