Adoption

För att få adoptera ett utländskt barn krävs medgivande av socialnämnden. Medgivandet är baserat på den s.k. hemutredning som är en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som ska välja familj till barn som de har ansvar för.

Den som önskar adoptera måste också ha genomgått en av kommunen anvisad föräldrautbildning innan beslut om medgivande kan ges.

I vissa fall krävs beslut i svensk domstol när barnet anlänt till Sverige för att adoptionen ska vara giltig.