Borgerlig begravning

Efter utträde ur Svenska kyrkan upphör rätt till en kyrklig begravningsceremoni. Ett alternativ är en borgerlig begravning. Med borgerlig begravning avses en ceremoni som inte är styrd av något regelverk. Begravningens innehåll bestäms av de efterlevande eller den avlidnes önskemål.

Ceremonin

Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även den som tillhör Svenska kyrkan eller annat samfund. Det vanligaste är dock att den avlidne själv önskat sig en borgerlig begravning och dessutom visat det genom att inte tillhöra Svenska kyrkan eller något annat samfund. Borgerlig begravning kan i princip äga rum var som helst. Det ställs inga formella krav på lokalen. Det kan ske både inomhus och utomhus. Vem som helst kan förrätta begravningen och det ställs inga krav på utbildning eller titel. Det kan vara en anhörig, en närstående eller begravningsförrättare från begravningsbyrå eller någon av kommunens utsedda begravningsförrättare.

Begravningsförrättare

Vissa begravningsbyråer erbjuder denna tjänst. Ett annat alternativ kan vara att anlita kommunens utsedda borgerliga begravningsförrättare, Ingegerd Darius Reinholdsson (S), Erling Öhrnell (V) eller Hanna Wigh (-). De har utsetts av kommunfullmäktige i Falköpings kommun för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningens kansli förmedlar kontakten med den kommunala begravningsförättaren, telefon 0515-88 51 10 eller 0515-88 50 66.

Kostnad 

Kostnaden för att anlita en av kommunen utsedd begravningsförrättare är 2,5 procent av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, från 1 januari 2011 är det 1 070 kronor per förrättning.