Boenden, särskilda

Hur du bor har stor betydelse för livskvaliteten och för möjligheterna att skapa bra levnadsvillkor. Här kan du läsa mer om olika typer av särskilda boenden:    

Boende för äldre

Boende för personer med en funktionsnedsättning

Boende för personer med psykisk ohälsa

Särskilt anpassad bostad

Boende för barn och ungdomar