Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som regelbundet hjälper och vårdar någon som är långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en beroendeproblematik. Den du stödjer kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

För många är det självklart att ställa upp för sin närstående men ibland kan man känna att man inte riktigt räcker till och man kan då få dåligt samvete för detta. När en närstående har extra behov av omsorg på olika sätt påverkas familj och anhöriga.

Som anhörig är du ovärdelig men för att orka både fysiskt, psykiskt och socialt så kan man själv behöva stöd i vissa situationer. Detta stöd beror på dina behov och hur din livssituation ser ut.

Stödet du kan få ska vara flexibelt och individanpassat.

Vi som jobbar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

Anhörigstödet kan erbjuda:

  • Ge dig information om det stöd och hjälp som finns
  • Lyssna och vägleda dig utifrån din situation
  • Stöd och hjälp med kontakter till rätt instanser både för dig som anhörig och till din närstående
  • Samtal enskilt eller i grupp
  • Ta del av föreläsningar som anhörigstödet anordnar