Föreläsning med Rosanne Macke Alström - Stärka nyanländas psykiska hälsa

Tid och plats

Torsdag 26 oktober kl. 14-15.30
Sjukhuset i Falköping, Jättesalen

OBS: Det går inte att anmäla mer än en person åt gången.