Psykiatriveckan vecka 43

Psykiatriveckan är ett årligt samarrangemang mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen. Syftet är att öka kunskapen om psykisk ohälsa och tillsammans bryta tabun.